Những Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội đáng chú ý nhất. Sau khi triển khai Thị trấn thường tín sẽ hưởng lợi từ giao thông quy hoạch. Bất động sản tại Thường tín sẽ tạo sức hút cho nhà đầu tư trong năm 2023 này.

  Thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội

Thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội

Tuyến đường qua trường Cao đẳng Truyền hình

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín đáng chú ý có tuyến đường qua trường Cao đẳng Truyền hình dài khoảng 570 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường DT427B, đi qua bên hông trường Cao đẳng truyền hình.

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường DT427B, đi qua bên hông trường Cao đẳng truyền hình.

Đoạn qua khu vực công viên  sau UBND thị trấn Thường Tín.

Đoạn qua khu vực công viên sau UBND thị trấn Thường Tín.

Đoạn qua khu vực công viên  sau UBND thị trấn Thường Tín.

Đoạn qua khu vực công viên sau UBND thị trấn Thường Tín.

Tuyến kết thúc ở đường mới gần đường Lý Tử Tấn.

Tuyến kết thúc ở đường mới gần đường Lý Tử Tấn.

Tuyến đường từ đường DT427B vào THPT Thường Tín

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín đáng chú ý có tuyến đường từ đường DT427B qua Him Lam Thường Tín vào THPT Thường Tín, dài khoảng 500 m.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín

Tuyến đường từ mục 8 đến đường DT427B

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín đáng chú ý có tuyến nối mục 8 với đường DT427B, dài khoảng 150 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế

Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo Quy hoạch chung thị trấn Thường Tín).

5/5 - (1 bình chọn)
.
Google Analytics Alternative