Tiến độ thi công chung cư Hanhomes Blue Star

Tiến độ thi công chung cư Hanhomes Blue Star

Tiến độ thi công dự án Hanhomes Blue Star

Hiện tại dự án chung cư Hanhomes Blue Star đang được thi công rất khẩn trương vào những tháng cuối năm 2019. Những chiếc máy đang khoan cọc, công nhân đang thực hiện buộc lồng sắt để chung cư sớm hoàn thiện phần móng, …
Google Analytics Alternative