Thiết kế mẫu LK6 Diện tích 71,6m2 Him Lam Thượng Thanh

Chi tiết thiết kế mẫu LK6 Him Lam Thượng Thanh

Mẫu LK6 diện tích khuôn viên 71,6m2. Diện tích xây dựng 62,4m2 thiết kế 5 tầng và mái bê tông.
Mặt cắt tổng quan quan sát từ bên ngoài LK6 Him Lam Thượng Thanh
 Sơ đồ tổng quan vị trí LK6
 Thiết kế chi tiết tầng 1 và tầng 2 mẫu LK6 Him Lam Thượng Thanh
 Thiết kế chi tiết tầng 3 và tầng 4 mẫu LK6 Him Lam Thượng Thanh
 Thiết kế chi tiết tầng 5 và tầng mái mẫu LK6 Him Lam Thượng Thanh
Ban Kinh Doanh: 0901.312.999
Bảng giá xem tại: https://himlam-thuongthanh.com/
Rate this post
Google Analytics Alternative